School Topper - XII

Topper class XII 2022-23

Rishabh Gupta
96.40%

Divyansh Bora
96.00%

Jhalak Agarwal
96.00%

Suhanee Garg
96.00%

Aishwarya
94.00%

Kushagra Shankhydhar
93.80%

Shreya Singh
93.40%

Ujjwal Verma
93.20%

Vinayak Agarwal
92.80%

Kashish Rana
92.60%

Saumya Singh
92.60%

Shagun Yadav
92.60%

Avni Gaur
92.40%

Anuj Saxena
92.20%

Prachi Jaiswal
92.20%

Asfiya Yaseen
91.40%

Ansh Gupta
9.60%

Akarsh Mishra
90.60%

Vijay Laxmi
90.60%

Shreya Verma
90.20%

Akshita Chandra
90.00%

Kashish Saxena
90.00%
Topper class XII 2021-22
Topper class XII 2020-21
Topper class XII 2019-20
Topper class XII 2018-19
Topper class XII 2017-18
Topper class XII 2016-17
Topper class XII 2015-16
Topper class XII 2015