School Topper - X

Topper Class - X ( 2022-23 )

Priyanshu Kumar
( 97.67% )

Arnav Gangwar
( 97.00% )

Shubh Agarwal
( 96.83% )

Stuti Singh
( 96.67% )

Rashi Nimrani
( 96.33%)

Divyanshi Gangwar
( 96.00% )

Parv Agarwal
( 95.33% )

Abhinav Agarwal
( 95.17% )

Shubhi
( 95.00% )

Anshika Gupta
(94.50%)

Anushka Patel
(94.33%)

Srashti Jaiswal
( 94.33% )

Aaradhy Kashyap
( 93.83% )

Anubhav
( 93.83% )

Aryan Gupta
( 93.67% )

Aadhya Agarwal
( 93.33% )

Umang Sharma
( 93.33% )

Uzair Ali
( 93.33% )

Yashit Chauhan
( 93.17% )

Divyansh Agarwal
( 93.00% )

Sehaj Preet Kaur
( 93.00% )

Minerva Katiyar
( 93.00% )

Aditya Gangwar
( 92.83% )

Navdeep Shukla
( 92.83% )

Divyansh Saxena
( 92.50% )

Prasun Pandey
( 92.17% )

Prashant Singh
( 91.83% )

Vedansh Yadav
( 91.83% )

Ishant Verma
( 91.33% )

Saksham Agnihotri
( 91.33% )

Namandeep Singh
( 90.67% )

Vanshika Chopra
( 90.50% )
Topper Class - X ( 2021-22 )
Topper Class - X ( 2020-21 )
Topper Class - X ( 2019-20 )
Topper Class - X ( 2018-19 )
Topper Class - X ( 2017-18 )
Topper Class - X ( 2016-17 )
Topper Class - X ( 2015-16 )