School Topper - X

Topper Class - X ( 2019-20 )

Paras Agarwal
(98.6%)

Abhinav Mishra
(98.2%)

Niyati Jain
(96.2%)

Sanya Mishra
(95%)

Ayush Sharma
(94.6%)

Supranjali Gangwar
(94.6%)

Arnav Jaiswar
(94.6%)

Sneha Agarwal
(94.2%)

Saksham Saxena
(94%)

Abhyansh Aarwal
(94%)

Sneha Agarwal
(94%)

Yatharth Pathak
(93%)

Parv Agarwal
(93.4%)

Raghav Kohli
(93%)

Aditi Agarwal
(92.2%)

Paridhi Agarwal
(92.2%)

Gargi Agarwal
(91.8%)

Rajat Maurya
(91.8%)

Ankit Gangwar
(91.6%)

Bhargavi Anand
(91.4%)

Sejal
(91.2%)

Yugank Upadhyay
(90.6%)
Topper Class - X ( 2018-19 )
Topper Class - X ( 2017-18 )
Topper Class - X ( 2016-17 )
Topper Class - X ( 2015-16 )